David heeft de opleiding Tandheelkunde aan de Europese Universiteit van Madrid gevolgd. Daarna heeft hij zich via een masterstudie aan de Universiteit Alcalá in Madrid gespecialiseerd in de orthodontie en deze heeft hij succesvol afgerond. Aangezien er in Spanje, in tegenstelling tot Nederland, geen sprake is van een aparte specialisten register, is het niet mogelijk voor hem om in te schrijven als Orthodontist in Nederland en staat hij daarom ingeschreven in het BIG-register als tandarts voor Orthodontie. David is tevens een gecertificeerd Invisalign® specialist.
Om zijn kennis op het gebied van orthodontie actueel te houden en de zorg te verbeteren, volgt David regelmatig seminars, trainingen en woont hij conferenties bij.